Banner 2015-2
Previous Next
Maandprikker september 2015 MAANDPRIKKER september 2015 dinsdag 1/sep start...
Het schoolteam 2015-2016 Schoolteam Katholieke Basisschool Triangel Schooljaar 2015-2016 DirecteurBjorn Loyens Secretariaat Sigrid   Kleuterschool ...
Jaarplanner 2015-2016 Jaarplanner schooljaar 2015-2016 DAG DATUM ACTIVITEIT  Woensdag tot Maandag 1 juli 2015 tot 31 augustus...
Het schoolbestuur Ontstaan van het schoolbestuur. Meer dan 100 jaar geleden (in oktober 1906) werd in Vlimmeren de meisjesschool opgericht door de zusters...
Flyer oudercomité 2013 Hieronder de flyer van het oudercomité {edocs}2013-2014/OC/Flyer OC Triangel 2013.pdf,100%,600,link{/edocs}
Verwezenlijkingen Oudercomité Het oudercomité richt verschillende activiteiten in. De opbrengst van de activiteiten komen ten goede van de school. De school kan via...
Bijlage schoolreglement: richtprijzen 2012 - 2013 Vlimmeren, 22 oktober 2012   Lijst met richtprijzen schooljaar 2012 – 2013   Vanuit ons opvoedingsproject...
Zijn wij een rijke school ? Op 30 augustus was het open deur in de school. De kinderen konden kijken in welke klas en bij wie ze dit jaar terechtkomen.Voor vele ouders was dit...
De financiële kant van de school Over de financiële kant van een school bestaan veel misverstanden.Deze tekst probeert hier wat meer klaarheid in te brengen. Werkingstoelage De...

Nieuw logo

Samen met de renovatiewerken hebben we het schoollogo aangepakt.

Het begin van het nieuwe schooljaar is een mooie gelegenheid om het nieuwe voor te stellen.

De basis van het logo bleef hetzelfde. De, vroeger anonieme, mannetjes krijgen nu een identiteit: het zijn To en Tijn geworden.
To en Tijn maken deel uit van verschillende schoolprojecten. Nu wordt die lijn doorgetrokken.

Logo KBTriangel 480

Instapdata 2015-2016

De kleuters van 2 jaar en 6 maanden mogen vanaf de instapdatum aanwezig zijn op school.

Dit zijn de instapdata het schooljaar 2015 - 2016

Instapdatum Dag Kleuters onthaaldag:
1 september 2015 na de zomervakantie  kleuters geboren voor 2 maart 2013  Donderdag 27 augustus 18-20u
9 november 2015
na de herfstvakantie  kleuters geboren voor 10 mei 2013  Donderdag 29 oktober 2015 9.20 - 10.10u
4 januari 2016 na de kerstvakantie  kleuters geboren voor 5 juli 2013  Donderdag 17 december 2015 9.20 - 10.10u
1 februari 2016 teldag basisonderwijs  kleuters geboren voor 2 augustus 2013  Donderdag 28 januari 2016 9.20 - 10.10u
15 februari 2015 na de krokusvakantie  kleuters geboren voor 16 augustus 2013  Donderdag 4 februari 2016 9.20 - 10.10u
11 april 2015
na de paasvakantie  kleuters geboren voor 12 oktober 2013  Donderdag 24 maart 2016 9.20 - 10.10u
9 mei 2015 na O.H. Hemelvaart  kleuters geboren voor 10 november 2013  Donderdag 3 mei 2016 9.20 - 10.10u


De kleuters mogen vooraf al ingeschreven worden. Dan kunnen wij de samenstelling van de klassen voor volgend schooljaar  beter plannen.

Niet alle kleuters van 2,5 jaar zijn al klaar voor de school. Aanwezig zijn in de kleuterschool is dan ook niet verplicht. Het is zelfs mogelijk met halve dagen te komen.

En om echt kennis te maken met onze school kunnen jullie misschien eens langskomen? Dan kunnen we jullie onze school tonen, jullie vragen beantwoorden en nog beter informeren.

Op donderdag 27 augustus 2015 zetten we de schoolpoort open van 18 tot 20 uur tijdens de jaarlijkse opendeurdag.  Alle kinderen met hun ouders kunnen dan kennismaken met de juf, de nieuwe vriendjes en de klas. Ook inschrijven is dan mogelijk.

Zulke onthaaldagen organiseren we in de instapklas voor de instappers ook nog gedurende gans het schooljaar.

We hopen jullie binnenkort te mogen verwelkomen in onze school.

Vakantie

In de vakantieperiode wordt de website wat opgekuist en klaargemaakt voor het volgende schooljaar.
Alle oude artikels kunnen via het archief geraadpleegd worden.

Op donderdag 27 augustus is er een kennismaking tussen 18u en 20u.

Onze basisschool in de pers juni 2015

Onze school kwam onlangs in de media door een gulle gift van de worstenfeesten.

Hartelijk dank hiervoor !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot op de worstenfeesten op 21-22 en 23 augustus.

Meer informatie op http://worstenfeesten.be/

Snel naar de Bosklassen 2015

Wil je snel naar de nieuwtjes van de Bosklassen ? Klik dan hier. Je kan ze ook bereiken via de link bovenaan de pagina onder Klassensites - Bos- of Maasklassen.

Voor de foto's van de bosklassen klik je hier of open je het fotoboek in het menu bovenaan.

Meer artikelen...

  1. Uw kind inschrijven 2015-2016
  2. Lesuren

Pagina 1 van 2

Wij tellen af...

Aftellen tot de eerste schooldag:

Bingel Award

Bingel-award
Onze school verdiende een
Bingel Award door het maken van
oefeningen op het internet.

Doorzoek het website archief

Leerkrachten