Katholieke Basisschool Triangel

Welkom op de website van de Katholieke Basisschool Triangel in Vlimmeren. Hier kan je meer informatie over onze school en het doen en laten in de school terugvinden. Kijk gerust rond

In augustus 2014 worden de renovatiewerken van gebouw A (hoofdgebouw) en de kleuterrefter in gebouw B opgestart. De kleuterrefter wordt voorzien van dubbele beglazing, een nieuw geïsoleerd dak en werd opnieuw ingericht. In gebouw A krijgen een aantal lokalen een nieuwe bestemming. Er wordt een ziekenkamer gemaakt, nieuwe inkom voorzien, nieuw bureel voor het secretariaat en de directeur, de klassen werden voorzien van nieuwe ramen werden geschilderd en voorzien van digitale borden (klassen van de lagere school). Ook het dak werd voorzien van een nieuw geïsoleerd dak. Kostenplaatje: ± €800.000