Katholieke Basisschool Triangel

Welkom op de website van de Katholieke Basisschool Triangel in Vlimmeren. Hier kan je meer informatie over onze school en het doen en laten in de school terugvinden. Kijk gerust rond

ontbijtHeeft u op zondagmorgen ook wel eens discussie over wie voor het ontbijt gaat zorgen? Wie naar de bakker en de supermarkt zal gaan?

Dan hebben wij goed nieuws!
Voor één keer zorgt de ouderraad op Zondag 20 oktober 2019 voor uw ontbijt. Nodig dus alvast grootouders, familie, vrienden of buren uit om samen te genieten zonder dat het u extra werk kost.

Bestellingen kunnen geplaatst worden tot uiterlijk vrijdag 11 oktober. Een bestelling plaatsen kan op volgende manieren:

  • Klik hier om het bestelformulier te downloaden.
    Vul het bestelformulier op de achterzijde in en geef dit met je kind mee terug naar school. Schrijf bij voorkeur het verschuldigde bedrag over. Gepast geld meegeven in een goed dicht gekleefde envelop kan natuurlijk ook. Op de envelop vermeldt u: “Ontbijtactie” + “de naam en de klas van uw oudste
    kind” + “uw telefoon- of gsm nummer”.
  • Door op de volgende link te klikken: https://forms.gle/dc6Bai1ncvz1kgmP8 en het bestelformulier in te vullen.
    Het verschuldigde bedrag schrijft u over naar: BE28 7333 4716 2020 met vermelding van: "Ontbijtactie" + "naam van je oudste kind" + "klas".
    LET OP! Je bestelling is pas compleet als het verschuldigde bedrag werd ontvangen.

Ontbijten kunnen afgehaald worden op school tussen 07u00 en 10u00 of heeft u het liever geleverd aan huis? Geen probleem! Leveringen aan huis doen we
tussen 8u00 en 10u00 in een straal van ±5km rond de school.

We danken u alvast voor uw steun en wensen u smakelijk eten!
Met de opbrengst van deze activiteit zullen we voor elk kind een klein budget voorzien voor knutselgerief, e.d.

info avond: Groot worden doen ze vanzelf, luisteren niet altijd

Opvoeden doe je elke dag opnieuw en is niet altijd even makkelijk. Het is een proces van vallen en opstaan. Het kan gebeuren dat een kind zich koppig opstelt, bijt, vecht, slaat of is net heel stil is. Soms weet je wel hoe je het best omgaat met dergelijke situaties, maar heb je het moeilijk om het vol te houden. In deze vorming hebben we aandacht voor het positieve aspect van opvoeden. Hoe ...

Het ouderraad richt verschillende activiteiten in. De opbrengst van de activiteiten komen ten goede van de school. De school kan via de ouderraad (de oudersbank) ook rekenen op vele helpende handen.

Zo kan de school ieder jaar rekenen op de medewerking van de mensen van de ouderraad en de oudersbank tijdens een aantal activiteiten zoals: Kinderopvang tijdens de oudercontacten, traktatie voor de leerkrachten op de 'dag van de leerkracht', medewerking op het grootouderfeest, snoepzakjes begin december (je weet wel...), hulp bij het schoolfeest, bakken van pannenkoeken bij het carnavalfeest op school, receptie voor de diplomauitreiking van het 6° leerjaar, ...

De ouderraad richt de volgende activiteiten in: Restaurantdag, vlaaienslag, Quiz 'De 100 van Vlimmeren', fotoverkoop, ...

De school kan rekenen op een jaarlijks klasbudget begin december (je weet wel...), sponsoring van het fruitproject en ballen voor op de speelplaats.

Hieronder enkele van de verwezenlijkingen die mogelijk werden gemaakt door het oudercomité:

2019  
2018  
2017 September: Trampoline en matten voor de turnzaal
2016 Financiele ondersteuning schilderwerken 'oude' klassen.
2015

April: Financiering van de geplaatste speelplaatsverfraaiing: 'Tribune' met smash- en klimmuur + Hindernissenparcours + nieuwe valbescherming kleuterspeelplaats.
Werkgroep speelplaats

2014 November: Aankopen spelmateriaal spelotheek
Oktober: digitaal fototoestel
Mei: Aankoop extra fietsjes kleuters
2013 Mei: Aankopen puzzels kleuters
April: Bouwen van een nieuwe zandbak kleuters met afdekzeil.
2012 November: Zelf aanplanten van bomen op de speelplaats
Augustus: Verven hinkelpaden en sportveldje met doelen op de speelplaats
mei: Opstarten Werkgroep speelplaats
Juni: Meehelpen met verhuis naar nieuwbouw.
2011 Aankoop speelplaats speelgoed kleuters
2010 2 digitale fototoestellen
Videocamera
2009 Fietsjes voor de kleuters
2006 Speeltoestel kleutersspeelplaats
Sjoelbak - Potjes zandbak
2005 Uitvoering schilderwerken refters in de oude huizen (Onderussen afgebroken)
2004 Digitale camera
Novilon in klassen in plaats van tapijten (Anti alergie)
Deelname in de kosten voor de zonneweringen in de klassen (in vervanging van stofhoudende gordijnen)
Vroeger Smashmuur (Deze werd afgebroken bij de bouw van de nieuwbouw)
Speelhuisje
....