Katholieke Basisschool Triangel

Welkom op de website van de Katholieke Basisschool Triangel in Vlimmeren. Hier kan je meer informatie over onze school en het doen en laten in de school terugvinden. Kijk gerust rond

Het begin van het schooljaar komt snel dichterbij.  Jullie hebben in de media allicht al gehoord dat we zullen opstarten in fase geel.  Dit betekent dat alle kinderen vijf dagen naar de school kunnen komen.  Toch wil ik al enkele afspraken met jullie maken voor een vlot verloop van de eerste schooldag.

Inkijkmoment

Voor iedereen is dit schooljaar ongetwijfeld een heel memorabel schooljaar geworden.Coronavirus

In alle scholen moesten ministriële beslissingen van de ene dag op de andere dag ingevoerd worden. Dat vergde veel inspanningen en overleg van de directie, leerkrachten en ook de ouders.

Zo werden er verschillende aankomst- en vertrekmomenten, alternerende speeltijden en eetmomenten opgesteld om de verschillende klasbubbels niet te mengen.
De kinderen en het personeel wassen veelvuldig hun handen.
Er werd een hygiëneplan opgesteld: Banken en stoelen worden dagelijks ontsmet en alle lokalen worden dagelijks gepoetst. Bedankt Worstenfeesten en Plantrent voor de wasbakken. Zo kunnen onze kinderen hun handen wassen zoals het hoort.

Op onze school hebben we in ieder geval getracht om het zo aangenaam mogelijk te maken voor de leerlingen en toch te voldoen aan alle opgelegde richtlijnen.

Dat al deze inspanningen en maatregelen ook een financiële impact hebben voor onze school zal niemand verbazen.
Zo werden er extra handgel, zeep, mondmaskers, gelaatsschermen, papieren handdoekjes, reinigingsmiddelen, handschoenen,... aangekocht.
Door de maatregelen liepen we ook een aantal extra extra inkomsten mis door het afgelasten van activiteiten zoals Quiz, schoolfeest, opvang, ...
Voor onze school loopt deze extra kost en inkomstenverlies op tot zo'n € 15000. Door het Vlaams ministerie van onderwijs wordt een tegemoetkoming gedaan van €22 per kind (± €6700).
Dit betekent nog een Conona verlies van € 8300

Wij hopen samen met u dat we na de vakantie op een vrij normale manier terug kunnen opstarten.

Een fijne vakantie gewenst!

Vlimmeren, 16 april 2020

Beste ouders,

De maatregelen die de voorbije weken werden aangekondigd, blijven ook de volgende twee weken nog gelden.

Ook de richtlijnen voor de opvang van kinderen in scholen blijft hetzelfde. Ik zet ze hieronder nog even op een rijtje.

 • De lessen blijven geschorst. De school voorziet wel opvang tot 30 april (vrijdag 1 mei is een feestdag.  Er wordt dan geen opvang voorzien) voor ouders die werken in de zogenaamde cruciale sectoren (vb.: zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) en voor kinderen in kwetsbare thuissituaties.
 • Hou kinderen zo veel mogelijk thuis. Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op.
 • Ouders die geen beroep kunnen doen op een geschikt alternatief kunnen terecht op school voor opvang. Maar ook hier weer de bemerking om dit te beperken tot een minimum.
 • Zieke kinderen blijven thuis. Als een kind ziek wordt op school, moet het onmiddellijk opgehaald worden. Het kind wordt tijdelijk opgevangen in een apart lokaal.

Concreet vraag ik jullie om morgen (vrijdag 17 april) voor 12.00 uur via mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) de dagen of voormiddagen of namiddagen waarvoor jullie volgende week opvang nodig hebben door te geven. Zo kan ik ook tijdig een planning voor de leerkrachten maken.

Ook wanneer je gebruik wil maken van de voor- en naschoolse opvang bij de Bengeltjes moet je dit vooraf aan hen laten weten. Dit doe je door in te schrijven bij de Bengeltjes of door dit aan ons te melden (tijdstip zie boven). Dan geven we dit door aan de Bengeltjes.

Wanneer je situatie verandert en je toch geen of juist wel opvang (Bengeltjes of school) nodig hebt, laat je dat ook zo snel mogelijk weten. Zo kan de organisatie aangepast worden aan het juiste aantal kinderen die opvang nodig hebben.

Wij rekenen op jullie constructieve medewerking.

Hou het veilig en gezond!

Bjorn Loyens
directeur

CoronavirusVlimmeren

Op vrijdag 12 juni werd de directeur van basisschool Triangel, Bjorn Loyens,  gecontacteerd door de huisarts van een kleuter die sinds woensdag afwezig is.  Het kind testte positief op Covid-19.  Op advies van de CLB-arts enerzijds en de arbeidsgeneesheer anderzijds  dienen alle kinderen uit de betrokken klas en 6 personeelsleden die met het kind in contact kwamen, zich voor 14 dagen thuis  in quarantaine te plaatsen. 

Doordat het aantal leerkrachten van de kleuters hierdoor gehalveerd is, kan de organisatie zoals die was uitgewerkt voor de kleuterschool niet langer gegarandeerd worden.  De kinderen van de kleuterklassen kunnen daarom enkel nog voor de middag naar school komen.  In samenspraak met de gemeentelijke opvang IBO ‘De Bengeltjes’ wordt de opvang van de kleuters die thuis op dat moment niet kunnen worden opgevangen verzekerd.

‘Ondanks de vele inspanningen en voorzorgsmaatregelen die we hebben genomen, verloopt het einde van het schooljaar niet op de manier die we voor ogen hadden’, zegt Bjorn Loyens

Beste ouders,

Morgenvoormiddag worden jullie voor de derde keer verwacht voor het terugbrengen van de taken van de kinderen in de lagere school. 

Deze week verwachten we weer alle ouders of kinderen.  De taken die de voorbije weken zijn gemaakt, moeten worden binnengebracht.  De leerkrachten hebben ook voor iedereen een leuke spelletjesbundel voorzien.  Dit zijn allemaal leuke opdrachten, oefeningen en spelletjes die je mag maken tijdens de paasvakantie.  Dit doen we zodat jullie tijdens momenten van verveling toch een leuk aanbod hebben voor jullie kinderen. 

We hebben hiervoor een regeling uitgewerkt, zodat niet iedereen samen op school moet zijn.  
Gelieve je dan ook te houden aan de afspraken die hieronder gemaakt zijn. 

 • Het afhalen en terugbrengen gebeurt in de eetzaal van de lagere school. Volg de pijlen op de grond voor het binnenkomen en verlaten van de school.
 • Het afhalen gebeurt per klas en op het tijdstip dat voor de klas is vastgelegd.  Kom je voor meerdere kinderen, dan kom je op het tijdstip van het oudste kind.
  L6: 8.30 – 9.00 
  L5: 9.05 – 9.35 
  L4: 9.40 – 10.10 
  L3: 10.15 – 10.45 
  L2: 10.50 – 11.20 
  L1: 11.25 – 11.55
 • Per gezin komt er slechts 1 persoon binnen in de school (ouder of kind). Ouders die hun kinderen niet alleen kunnen thuis laten, mogen hun kind naar school brengen en aan de poort wachten.  De kinderen brengen alles terug en halen de bundeltjes op. 
 • Spreek eventueel af met buren/vrienden/familie/straat om 1 iemand te sturen die voor verschillende kinderen alles terugbrengt en ophaalt.  De pakketten worden per klas gelegd, zodat jullie snel alles kunnen meenemen. 
 • Denk aan een draagtas of boekentas.  Zeker indien jullie voor meerdere kinderen materialen meenemen. 
 • Er worden slechts een beperkt aantal mensen samen in de eetzaal toegelaten.
 • De anderen wachten in een rij op de speelplaats.  Heb tijdens het wachten respect voor de geldende social distance regels.  De kegels geven de juiste afstand aan.

We hopen dat alles vlot verloopt en dat deze situatie snel achter ons ligt.

 

Bjorn Loyens 
directeur

Hieronder kan je de originele brief raadplegen