Katholieke Basisschool Triangel

Welkom op de website van de Katholieke Basisschool Triangel in Vlimmeren. Hier kan je meer informatie over onze school en het doen en laten in de school terugvinden. Kijk gerust rond

Corona / Covid19 Nieuws

Het begin van het schooljaar komt snel dichterbij.  Jullie hebben in de media allicht al gehoord dat we zullen opstarten in fase geel.  Dit betekent dat alle kinderen vijf dagen naar de school kunnen komen.  Toch wil ik al enkele afspraken met jullie maken voor een vlot verloop van de eerste schooldag.

Inkijkmoment

Het inkijkmoment kan niet doorgaan.  We zullen enkel de kinderen, die voor de eerste keer naar school gaan, uitnodigen met 1 ouder op een bepaald tijdstip.  Deze ouders worden apart verwittigd van het juiste tijdstip.  De tijd zal beperkt zijn tot 15 minuten per kind, dus tijdig aanwezig zijn is aangewezen.

De ouders dragen een mondmasker en respecteren de fysieke afstand ten opzichte van de leerkrachten.

Voor de andere kinderen zullen de leerkrachten een kort filmpje maken om zichzelf en de nieuwe klas voor te stellen en zullen zij ook vertellen wat er de eerste schooldag gaat gebeuren.  Deze filmpjes worden volgende week vrijdag via Gimme gepost.

Voor- en naschoolse opvang

De voor- en naschoolse opvang wordt terug normaal opgestart.  Dit betekent dat jullie terug kunnen inschrijven bij Sigrid om je kind(eren) aan te melden.  Let op: we gebruiken allemaal nieuwe mailadressen.  Sigrid kan je bereiken op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De opvang gaat door in de eetzaal van de lagere school.  Jullie brengen je kinderen tot daar wanneer ze naar de voorschoolse opvang moeten komen.

De ouders dragen een mondmasker en respecteren de fysieke afstand ten opzichte van de begeleiders van de opvang.  Houd de duur van het brengen en afhalen zo kort mogelijk. 

Kinderen brengen

Kleuterschool

De kleuters worden afgezet aan de deur van de kleuterspeelplaats.  Daar zal een leerkracht staan met ontsmettingsmiddel om de handen te ontsmetten en de kinderen op te vangen.
Ouders dragen tijdens het brengen een mondmasker.  Dit is verplicht omdat de fysieke afstand tussen ouders onderling en leerkrachten en ouders niet altijd voldoende groot zal zijn.
Kleuters die met de fiets komen, zetten deze eerst in de fietsenrekken en gaan dan met de ouders naar de deur van de kleuterschool.  Ouders gaan niet mee binnen om de fiets te stallen er zal iemand aanwezig zijn om te helpen.

Lagere school

De kinderen van de lagere school worden afgezet aan de zwarte poort.  Zij gaan alleen naar binnen waar zij hun handen kunnen ontsmetten aan de ontsmettingszuil.  De kinderen zetten zelfstandig hun fiets in de rekken.  Er zal iemand aanwezig zijn om te helpen waar nodig.

De ouders dragen een mondmasker bij het brengen van de kinderen, omdat de fysieke  afstand niet altijd voldoende zal groot zijn.

Kinderen afhalen

Kleuterschool

Ouders dragen steeds een mondmasker.

Alle ouders komen binnen langs de zwarte poort.

De kleuters van de oranje, rode en groene klas staan opgesteld onder de luifel.  De ouders verlaten de school zo snel mogelijk na het ophalen via de zwarte poort.

De kleuters van de blauwe, witte en gele klas zitten op de kleuterspeelplaats.  De ouders gaan langs het gebouw naar de kleuterspeelplaats (niet door de gangen).  Ze halen hun kleuters op en verlaten de school via de deur van de kleuterspeelplaats rechtstreeks naar de Hoogstraat.  Zij gaan NIET door de gang naar de speelplaats van de lagere school.  Indien er fietsen opgehaald moeten worden, komen enkel de kleuters terug binnen om hun fiets op te halen.  Er zal iemand aanwezig zijn om hen hierbij te helpen.

Moet je kleuters uit verschillende klassen ophalen, dan pik je eerst de kleuters op van de oranje, rode of groene klas en daarna ga je rond het gebouw om de kleuters van de blauwe, witte of gele klas op te halen.  Je verlaat de school dan via de deur aan de kleuterspeelplaats.  De kleuters halen zelf hun fiets op.  Er zal iemand aanwezig zijn om hen te helpen.

Lagere school

Ouders dragen een mondmasker of zorgen voor voldoende fysieke afstand van elkaar.  De ouders wachten in de Hoogstraat.  De ouders wachten NIET voor de poort.  De leerkrachten moeten voldoende fysieke afstand kunnen bewaren ten opzichte van de ouders en een goed overzicht hebben bij het verlaten van de school met de kinderen.  De kinderen komen onder begeleiding naar buiten.

Infoavond

De infoavond zal georganiseerd worden per klas in de eetzaal.  Er zal slechts 1 ouder per kind aanwezig kunnen zijn.  Ouders dragen een mondmasker en respecteren de fysieke afstand.

De ouders wachten aan de zwarte poort tot de leerkracht hen komt halen.  De leerkracht begeleidt de ouders naar de eetzaal.  Wees tijdig aanwezig want de poort zal terug op slot gaan tijdens de infoavond.

Na de uitleg zal de leerkracht de ouders naar buiten begeleiden via de deur op de speelplaats van de kleuterschool.

De juiste dag en het correcte uur wordt later nog meegedeeld.

 

Ik besef dat dit weer een lange lijst met afspraken is.  Toch vraag ik om deze stipt te volgen en steeds tijdig aanwezig te zijn.  Geef deze afspraken ook door aan grootouders, tantes, nonkels, … die de kinderen komen ophalen, zodat ook zij weten wat ze moeten doen.  Dit voorkomt vervelende situaties.

Alvast bedankt voor jullie medewerking en geniet nog van de laatste vakantiedagen.