Katholieke Basisschool Triangel

Welkom op de website van de Katholieke Basisschool Triangel in Vlimmeren. Hier kan je meer informatie over onze school en het doen en laten in de school terugvinden. Kijk gerust rond

Katholieke Basisschool Triangel uit Vlimmeren ook dit jaar bekroond met Verkeer op School-medaille

 

Digitale schoolpoortmedaille Zilver 2018De Katholieke Basisschool Triangel uit Vlimmeren werd onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond met een zilveren Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze bekroning wegens haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie. In totaal reikte de VSV dit jaar 95 gouden, 171 zilveren, 639 bronzen en 12 kleutermedailles uit op basis van de activiteiten die de scholen organiseerden. In totaal zijn dat 917 medailles. Een stijging met 33% tegenover vorig jaar. 39% van alle Vlaamse basisscholen behaalden een medaille Verkeer op School.

Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven. Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas.

Lentekind2018 1

Op het einde van vorig schooljaar werd een klasideling voor dit schooljaar opgemaakt.
Omdat er veel drukbevolkte leerjaren zijn werd door de directeur een moeilijke oefening uitgevoerd. De school heeft een beperkt aantal 'uren' om leerkrachten in te zetten. Daarom werd er in enkele klassen geopteerd voor co-teaching. Na deze oefening bleek dat we een lokaal te weinig hadden.

Door een 'geluk bij een ongeluk' (De school afdeling bij Lentekind werd gesloten) kunnen we bij Lentekind extra lokalen huren.
Momenteel huren we 3 lokalen. De klassen L2A en L2B worden in de 'Tuinklassen' ingericht. Tussen deze klassen is er nog een extra lokaal dat door de zorgjuffen of voor overleg kan gebruikt worden.

De toegang naar de Tuinklassen verloopt nog even langs het poortje op de kleuterspeelplaats. In Lentekind wordt kortelings een nieuwe binnendeur geplaatst zodat we via de gele deur op de speelplaats naar de Tuinklassen gaan.

Lentekind2018 2

Lentekind2018 3

 Lentekind2018 4Lentekind2018 5

 

 

 

Ontstaan van het schoolbestuur.

Meer dan 100 jaar geleden (in oktober 1906) werd in Vlimmeren de meisjesschool opgericht door de zusters annonciaden van Huldenberg.

Toen er in de gemeente Vlimmeren geen geld meer was voor de jongensschool hebben de zusters de jongensschool  overgenomen. Zo ontstond de gemengde basisschool in Vlimmeren.

De zusters werden ouder en intredens bleven uit. De zusters besloten daarom hun basisscholen over te dragen aan de lokale gemeenschap. In 1994 zijn ze op zoek gegaan naar kandidaten. Op 28 april 1995 werd de vzw Katholieke Basisschool Vlimmeren  opgericht. Deze VZW vormt het schoolbestuur. Het schoolbestuur werkt als een volledig onafhankelijk bestuur. We zijn wel aangesloten bij de koepel van de katholieke scholen.

Het schoolbestuur.

Momenteel bestaat het schoolbestuur uit 5 personen. Gust, Eddy, Dirk, Christiane en Jo.  De leden oefenen vrijwillig en zonder bezoldiging (Dat staat vermeld in de statuten) hun taak naast hun dagtaak uit.

De school wordt dus volledig beheerd door het schoolbestuur.  In de praktijk betekent dit dat het schoolbestuur verantwoordelijk is voor:

-          Financiën: Zij beheren de inkomsten: werkingstoelagen en andere inkomsten. Doen aankopen van boeken, lesmateriaal, onderhoud van de gebouwen en sparen voor de toekomst.

-          Personeel: Het schoolbestuur werft personeel aan zoals leerkrachten, administratief personeel, poetsvrouwen, directeur en ontslaat ze als dat nodig is. Benoemingen en verdeling van de lestijden, verlofstelsels toestaan en goedkeuren hoort ook tot hun takenpakket.

-          Onderwijs: Het schoolbestuur ziet toe dat er kwaliteitsvol onderwijs wordt gegeven dat aan de eindtermen voldoet en volgt de aanmerkingen van de overheid op.

-          Katholiek: De waarden van het katholiek onderwijs moeten doorgegeven worden aan de kinderen.

-          Patrimonium: Het schoolbestuur zorgt voor een goed onderhoud van de gebouwen en plant verbeteringen en vernieuwingen.

De directeur van de school krijgt van het schoolbestuur een autonomie om bepaalde taken en beslissingen op zich te nemen.