Terug naar school - Schoolstraat 2019-2020

schoolstraat C3Terug naar school!

En dat doen we liefst in een veilige en gezonde schoolomgeving.  Daarom starten we vanaf maandagmorgen terug met de schoolstraat.  

's Morgens wordt de straat tussen 8.10 en 8.40 autovrij gemaakt.  Op maandag, dinsdag en donderdag is de straat na de les tussen 15.20 en 15.50 autovrij.  Op woensdagmiddag maken we de straat autovrij tussen 11.55 en 12.25.  Op vrijdagavond tenslotte is de straat autovrij van 14.50 tot 15.20.

Wij danken jullie voor de medewerking en het begrip voor de aangepaste verkeerssituatie.

Schoolstraat - Opvolging april 2019

Er werd een bevraging over de schoolstraat gedaan aan de ouders, kinderen en leerkrachten.

Uit de antwoorden op de bevraging hebben we als school de volgende punten als conclusie aan de gemeente overgemaakt:

Vanuit de school wensen we een verderzetting van de schoolstraat mits een zeer concreet engagement van de gemeente rond enkele prioritaire punten, nl:

 • Uitrijden parking Vlimmerlee grondig verbeteren (grotere spiegel, waarschuwingsborden, …)
 • Circulatie parking Vlimmerlee verbeteren, ook voor het gedeelte naast VIB-lokalen
 • Aparte rijstroken auto’s (enkel richting) – fietsers/voetgangers (beide richtingen) voorzien aan inrit Vlimmerlee langs kerkhof tot aan VIB-lokaal
 • Circulatie parking parochiezaal verbeteren (enkel richting zoals op het pleintje) en terugplaatsen bordje parkeerverbod langs kant zaal
 • Plaatsen paaltjes aan grasveldje Bib + bloembak op trottoir langs Heidijk kant zaal
 • Aanpassen gehandicapten parking aan bib, vergroten tot geschikt voor rolstoelgebruikers
 • Streng en vaak blijven optreden tegen foutparkeerders, stilstand, hinder veroorzakers
 • Alternatief voor schoolbus en vuilniswagen blijven zoeken
 • Signalisatie moet i.s.m. de gemeente veel beter kunnen
 • Aan de kerk een mobiele opstelling voorzien + vast bord vervangen door klapbord (halve nadar, octopuspaal, …)

Lees meer: Schoolstraat - Opvolging april 2019

De Hoogstraat wordt Schoolstraat

De Hoogstraat wordt Schoolstraat

Vanaf maandag 7 januari 2019 wordt de hoogstraat een schoolstraat op 2 momenten van de dag aan het bein- en einde van de schooldag.

Concreet betekent dit dat de hoogstraat op schooldagen aan het begin- en het einde van de schooldag niet toegankelijk is voor doorgaand verkeer.

Dag Voor de lessen Na de lessen
 Maandag  08.10u - 08.40u  15.20u - 15.50u
 Dinsdag  08.10u - 08.40u  15.20u - 15.50u
 Woensdag  08.10u - 08.40u  11.55u - 12.25u
 Donderdag  08.10u - 08.40u  15.20u - 15.50u
 Vrijdag  08.10u - 08.40u   14.50u - 15.20u 
 • Een ‘SCHOOLSTRAAT’ wordt aan het begin en einde van een schooldag een half uur afgesloten.
 • De straat is dan enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers.
 • Gemotoriseerd verkeer is dus niet toegelaten, behalve hulpdiensten.
  Bewoners en vergunninghouders mogen stapvoets in- en uitrijden, geven steeds voorrang aan (en
  stoppen indien nodig) en hinderen fietsers en voetgangers niet.
 • De fietsers en voetgangers moeten zich aan de geldende verkeersregels houden !

De schoolstraat start met een proefperode van maandag 7 januari 2019 tot vrijdag 5 april 2019.
Er wordt een tussenstijdse evaluatie voorzien om eventueel bij te sturen. Na deze proefperiode volgt hopelijk een definitieve doorstart.

Lees meer: De Hoogstraat wordt Schoolstraat