Katholieke Basisschool Triangel

Welkom op de website van de Katholieke Basisschool Triangel in Vlimmeren. Hier kan je meer informatie over onze school en het doen en laten in de school terugvinden. Kijk gerust rond

Kleuters

Bekijk hier de artikelen van de kleuterklassen.

Lagere school

Bekijk hier de artikelen van de lagere school.

Planners

Raadpleeg de maandprikker, jaarplanner en vakantieregeling.

Fotoboek

Bekijk het fotoboek van dit schooljaar.

Er werd een bevraging over de schoolstraat gedaan aan de ouders, kinderen en leerkrachten.

Uit de antwoorden op de bevraging hebben we als school de volgende punten als conclusie aan de gemeente overgemaakt:

Vanuit de school wensen we een verderzetting van de schoolstraat mits een zeer concreet engagement van de gemeente rond enkele prioritaire punten, nl:

 • Uitrijden parking Vlimmerlee grondig verbeteren (grotere spiegel, waarschuwingsborden, …)
 • Circulatie parking Vlimmerlee verbeteren, ook voor het gedeelte naast VIB-lokalen
 • Aparte rijstroken auto’s (enkel richting) – fietsers/voetgangers (beide richtingen) voorzien aan inrit Vlimmerlee langs kerkhof tot aan VIB-lokaal
 • Circulatie parking parochiezaal verbeteren (enkel richting zoals op het pleintje) en terugplaatsen bordje parkeerverbod langs kant zaal
 • Plaatsen paaltjes aan grasveldje Bib + bloembak op trottoir langs Heidijk kant zaal
 • Aanpassen gehandicapten parking aan bib, vergroten tot geschikt voor rolstoelgebruikers
 • Streng en vaak blijven optreden tegen foutparkeerders, stilstand, hinder veroorzakers
 • Alternatief voor schoolbus en vuilniswagen blijven zoeken
 • Signalisatie moet i.s.m. de gemeente veel beter kunnen
 • Aan de kerk een mobiele opstelling voorzien + vast bord vervangen door klapbord (halve nadar, octopuspaal, …)

De Hoogstraat wordt Schoolstraat

Vanaf maandag 7 januari 2019 wordt de hoogstraat een schoolstraat op 2 momenten van de dag aan het bein- en einde van de schooldag.

Concreet betekent dit dat de hoogstraat op schooldagen aan het begin- en het einde van de schooldag niet toegankelijk is voor doorgaand verkeer.

Dag Voor de lessen Na de lessen
 Maandag  08.10u - 08.40u  15.20u - 15.50u
 Dinsdag  08.10u - 08.40u  15.20u - 15.50u
 Woensdag  08.10u - 08.40u  11.55u - 12.25u
 Donderdag  08.10u - 08.40u  15.20u - 15.50u
 Vrijdag  08.10u - 08.40u   14.50u - 15.20u 
 • Een ‘SCHOOLSTRAAT’ wordt aan het begin en einde van een schooldag een half uur afgesloten.
 • De straat is dan enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers.
 • Gemotoriseerd verkeer is dus niet toegelaten, behalve hulpdiensten.
  Bewoners en vergunninghouders mogen stapvoets in- en uitrijden, geven steeds voorrang aan (en
  stoppen indien nodig) en hinderen fietsers en voetgangers niet.
 • De fietsers en voetgangers moeten zich aan de geldende verkeersregels houden !

De schoolstraat start met een proefperode van maandag 7 januari 2019 tot vrijdag 5 april 2019.
Er wordt een tussenstijdse evaluatie voorzien om eventueel bij te sturen. Na deze proefperiode volgt hopelijk een definitieve doorstart.

Katholieke Basisschool Triangel uit Vlimmeren ook dit jaar bekroond met Verkeer op School-medaille

 

Digitale schoolpoortmedaille Zilver 2018De Katholieke Basisschool Triangel uit Vlimmeren werd onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond met een zilveren Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze bekroning wegens haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie. In totaal reikte de VSV dit jaar 95 gouden, 171 zilveren, 639 bronzen en 12 kleutermedailles uit op basis van de activiteiten die de scholen organiseerden. In totaal zijn dat 917 medailles. Een stijging met 33% tegenover vorig jaar. 39% van alle Vlaamse basisscholen behaalden een medaille Verkeer op School.

Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven. Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas.

Lentekind2018 1

Op het einde van vorig schooljaar werd een klasideling voor dit schooljaar opgemaakt.
Omdat er veel drukbevolkte leerjaren zijn werd door de directeur een moeilijke oefening uitgevoerd. De school heeft een beperkt aantal 'uren' om leerkrachten in te zetten. Daarom werd er in enkele klassen geopteerd voor co-teaching. Na deze oefening bleek dat we een lokaal te weinig hadden.

Door een 'geluk bij een ongeluk' (De school afdeling bij Lentekind werd gesloten) kunnen we bij Lentekind extra lokalen huren.
Momenteel huren we 3 lokalen. De klassen L2A en L2B worden in de 'Tuinklassen' ingericht. Tussen deze klassen is er nog een extra lokaal dat door de zorgjuffen of voor overleg kan gebruikt worden.

De toegang naar de Tuinklassen verloopt nog even langs het poortje op de kleuterspeelplaats. In Lentekind wordt kortelings een nieuwe binnendeur geplaatst zodat we via de gele deur op de speelplaats naar de Tuinklassen gaan.

Lentekind2018 2

Lentekind2018 3

 Lentekind2018 4Lentekind2018 5

 

 

 

Katholieke Basisschool Triangel

Hoogstraat 19
2340 Vlimmeren

E-Mail

kbtriangel@skynet.be

Telefoon

03 312 29 38