Verwezenlijkingen Ouderraad

Het ouderraad richt verschillende activiteiten in. De opbrengst van de activiteiten komen ten goede van de school. De school kan via de ouderraad (de oudersbank) ook rekenen op vele helpende handen.

Zo kan de school ieder jaar rekenen op de medewerking van de mensen van de ouderraad en de oudersbank tijdens een aantal activiteiten zoals: Kinderopvang tijdens de oudercontacten, traktatie voor de leerkrachten op de 'dag van de leerkracht', medewerking op het grootouderfeest, snoepzakjes begin december (je weet wel...), hulp bij het schoolfeest, bakken van pannenkoeken bij het carnavalfeest op school, receptie voor de diplomauitreiking van het 6° leerjaar, ...

De ouderraad richt de volgende activiteiten in: Restaurantdag, vlaaienslag, Quiz 'De 100 van Vlimmeren', fotoverkoop, ...

De school kan rekenen op een jaarlijks klasbudget begin december (je weet wel...), sponsoring van het fruitproject en ballen voor op de speelplaats.

Hieronder enkele van de verwezenlijkingen die mogelijk werden gemaakt door het oudercomité:

2019  
2018  
2017 September: Trampoline en matten voor de turnzaal
2016 Financiele ondersteuning schilderwerken 'oude' klassen.
2015

April: Financiering van de geplaatste speelplaatsverfraaiing: 'Tribune' met smash- en klimmuur + Hindernissenparcours + nieuwe valbescherming kleuterspeelplaats.
Werkgroep speelplaats

2014 November: Aankopen spelmateriaal spelotheek
Oktober: digitaal fototoestel
Mei: Aankoop extra fietsjes kleuters
2013 Mei: Aankopen puzzels kleuters
April: Bouwen van een nieuwe zandbak kleuters met afdekzeil.
2012 November: Zelf aanplanten van bomen op de speelplaats
Augustus: Verven hinkelpaden en sportveldje met doelen op de speelplaats
mei: Opstarten Werkgroep speelplaats
Juni: Meehelpen met verhuis naar nieuwbouw.
2011 Aankoop speelplaats speelgoed kleuters
2010 2 digitale fototoestellen
Videocamera
2009 Fietsjes voor de kleuters
2006 Speeltoestel kleutersspeelplaats
Sjoelbak - Potjes zandbak
2005 Uitvoering schilderwerken refters in de oude huizen (Onderussen afgebroken)
2004 Digitale camera
Novilon in klassen in plaats van tapijten (Anti alergie)
Deelname in de kosten voor de zonneweringen in de klassen (in vervanging van stofhoudende gordijnen)
Vroeger Smashmuur (Deze werd afgebroken bij de bouw van de nieuwbouw)
Speelhuisje
....