Gouden Verkeer op School-medaille 2021

Verkeer op school 2021 GoudDe Katholieke basisschool Triangel uit Vlimmeren werd onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond met een gouden Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze bekroning wegens haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie. Dit jaar reikte de VSV 14 briljanten, 141 gouden, 283 zilveren, 897 bronzen en 53 kleutermedailles uit, goed voor 1388 medailles in totaal, een stijging ten opzichte van vorig jaar toen 1028 scholen een medaille kregen. Zeven op de tien basisscholen, 2844 in totaal, nemen deel aan minstens één VSV-initiatief per jaar.

Lees meer: Gouden Verkeer op School-medaille 2021

Verkeer op School-medaille editie 2019

Katholieke basisschool Triangel ook vorig schooljaar bekroond met Verkeer op School-medaille

Digitale schoolpoortmedaille Zilver 2019De Katholieke basisschool Triangel uit Vlimmeren werd onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond met een zilveren Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze bekroning wegens haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie. In totaal reikte de VSV dit jaar 103 gouden, 190 zilveren, 629 bronzen en 15 kleutermedailles uit op basis van de activiteiten die de scholen organiseerden. In totaal zijn dat 937 medailles. Een twintigtal meer dan vorig jaar. Maar liefst zes op de tien basisscholen, 2.375 in totaal, nemen jaarlijks deel aan minstens één initiatief van de VSV.

Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven. Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas.

Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn de educatieve pakketten om kinderen veilig te leren stappen (Voetgangersbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Voetgangersexamen), fietsen (Loopfietsbrevetten, Fietsbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Fietsexamen), De Grote Verkeerstoets waarmee scholen de verkeerskennis en risicoherkenning van hun leerlingen kunnen testen, en Helm Op Fluo Top, de actie die kinderen aanzet om een fluohesje en een fietshelm te dragen. Elk van deze VSV-initiatieven levert de deelnemende scholen een punt op. Scholen kunnen ook punten verdienen door verkeersouders in te schakelen en door leerkrachten te laten deelnemen aan praktijkgerichte opleidingen Verkeer op School.

Katholieke basisschool Triangel is één van die scholen. In ruil krijgt de school daarvoor een zilveren medaille om aan de schoolpoort te hangen plus een digitale medaille om mee te pronken op de schoolwebsite en mooie beloningen om de verkeerswerking op school te ondersteunen.

Plaatsing zonnenpanelen

ZonnepanelenOok deze vakantie werd er op onze school gewerkt.
Op het dak tussen het oude gebouw en de turnzaal werden zonnenpanelen geplaatst.
Het dak boven de turnzaal is niet stevig genoeg om zonnepanelen te plaatsen.

Door een voordelige lening konden we voor 60kW zonnepanelen plaatsen.
ons dak is daar prima geschikt voor.
Hierdoor zullen we het grootste deel van de elektriciteit die we verbruiken zelf opwekken.

Het schoolbestuur

Ontstaan van het schoolbestuur.

Meer dan 100 jaar geleden (in oktober 1906) werd in Vlimmeren de meisjesschool opgericht door de zusters annonciaden van Huldenberg.

Toen er in de gemeente Vlimmeren geen geld meer was voor de jongensschool hebben de zusters de jongensschool  overgenomen. Zo ontstond de gemengde basisschool in Vlimmeren.

De zusters werden ouder en intredens bleven uit. De zusters besloten daarom hun basisscholen over te dragen aan de lokale gemeenschap. In 1994 zijn ze op zoek gegaan naar kandidaten. Op 28 april 1995 werd de vzw Katholieke Basisschool Vlimmeren  opgericht. Deze VZW vormt het schoolbestuur. Het schoolbestuur werkt als een volledig onafhankelijk bestuur. We zijn wel aangesloten bij de koepel van de katholieke scholen.

Het schoolbestuur.

Momenteel bestaat het schoolbestuur uit 5 personen. Gust, Eddy, Dirk, Christiane en Jo.  De leden oefenen vrijwillig en zonder bezoldiging (Dat staat vermeld in de statuten) hun taak naast hun dagtaak uit.

De school wordt dus volledig beheerd door het schoolbestuur.  In de praktijk betekent dit dat het schoolbestuur verantwoordelijk is voor:

-          Financiën: Zij beheren de inkomsten: werkingstoelagen en andere inkomsten. Doen aankopen van boeken, lesmateriaal, onderhoud van de gebouwen en sparen voor de toekomst.

-          Personeel: Het schoolbestuur werft personeel aan zoals leerkrachten, administratief personeel, poetsvrouwen, directeur en ontslaat ze als dat nodig is. Benoemingen en verdeling van de lestijden, verlofstelsels toestaan en goedkeuren hoort ook tot hun takenpakket.

-          Onderwijs: Het schoolbestuur ziet toe dat er kwaliteitsvol onderwijs wordt gegeven dat aan de eindtermen voldoet en volgt de aanmerkingen van de overheid op.

-          Katholiek: De waarden van het katholiek onderwijs moeten doorgegeven worden aan de kinderen.

-          Patrimonium: Het schoolbestuur zorgt voor een goed onderhoud van de gebouwen en plant verbeteringen en vernieuwingen.

De directeur van de school krijgt van het schoolbestuur een autonomie om bepaalde taken en beslissingen op zich te nemen.

 

 

Zijn wij een rijke school ?

Op 30 augustus was het open deur in de school. De kinderen konden kijken in welke klas en bij wie ze dit jaar terechtkomen.

Voor vele ouders was dit de gelegenheid om eens rond te kijken in de nieuwbouw.

Een veel gehoorde commentaar was Amaai, da moet hier nogal geld gekost hebben....
We willen iedereen gerust stellen. Het schoolbestuur gaat voorzichtig en verstandig om met het geld van de school. Er wordt niets verspild.

Voor meer informatie: Lees  De financiële kant van de school.