De financiële kant van de school

Over de financiële kant van een school bestaan veel misverstanden.
Deze tekst probeert hier wat meer klaarheid in te brengen.

Werkingstoelage

De basischool Triangel is een 'gesubsidieerde Katholieke basisschool'.

  • De lonen van het personeel van de school worden door het ministerie van onderwijs betaald.
  • De school krijgt een werkingstoelage om de dagelijkse werking van de school te organiseren. De diensten (poetsen) worden betaald uit de werkingstoelagen. Deze werkingstoelage is afhankelijk van het aantal kleuters en leerlingen.

Deze werkingstoelage kan voor een groot deel vrij besteed worden. Bij de besteding ervan wordt met een aantal zaken rekening gehouden:

  • Voldoen aan een aantal minimum vereisen die de school als doel nastreeft.
  • Overwegen of die kosten echt nodig of zinvol zijn.
  • Eventuele alternatieven overwegen
  • Bijblijven met de actuele leermethodes (Uiteindelijk moeten de eindtermen gehaald worden).
  • Rekening houden met toekomstplannen (renovatie, uitbreidingen, nieuwe leermethodes,...).
  • Steeds boeiende en leerrijke lessen organiseren.
  • ...

Nieuwbouw

Voor het zetten van de nieuwbouw kan de school, na de goedkeuring van een bouwdossier, rekenen op subsidies van het ministerie van onderwijs.
De subsidies bedragen 70% van de te besteden bedragen (en gelden niet voor alle bestedingen).
Dat betekent dat de school nog 30% uit eigen middelen moet bijdragen. Dankzij een spaarzaam (is niet: gierig) beleid in het verleden werd een reserve opgebouwd die nu erg goed van pas komt. Er werd ook een lening over 20 jaar afgesloten. Hierbij werd rekening gehouden met een realistisch bedrag dat jaarlijks afgelost kan worden. Daarom heeft het schoolbestuur geen risico's genomen en zijn we niet tot het maximum te besteden bedrag gegaan.

Onze school wordt 'bestuurd' door het schoolbestuur. Dit schoolbestuur bestaat uit een aantal vrijwilligers die het beste voorhebben met de school en de werking ervan.
Een 'gemeenteschool' daarentegen wordt bestuurd door de gemeente. De gemeente zorgt dan ook voor de financiële kant (=gemeentebelastingen) en kan natuurlijk ook rekenen op het ministerie van onderwijs.

Maximumfactuur

Bij het invoeren van de maximum factuur zijn de werkingstoelagen iets gestegen omdat een aantal kosten niet meer door de ouders gedragen mochten worden. Daarbij moet de school meer inspanningen doen en extra materiaal aan de kinderen ter beschikking stellen.

Sommige activiteiten die vroeger werden gedaan kunnen door de maximumfactuur niet meer plaatsvinden.  Door onze landelijke ligging wegen de transportkosten extra door op de maximumfactuur. Gelukkig kunnen de oudste klassen gebruik maken van fietsvervoer.

Extra's

Om extra's te verwezenlijken kan de school gelukkig terugvallen op een goed draaiend oudercomité. Het oudercomité richt een aantal winstgevende activiteiten in (Kijk hiervoor op de pagina's van het oudercomité: Menu bovenaan De school - Oudercomité). De opbrengsten komen steeds ten goede van de kinderen en worden na overleg besteed. 
De school kan ook steeds rekenen op de helpende handen van het oudercomité en de oudersbank.

Bedankt

Zo ziet u wat er gebeurt met de opbrengst van allerlei activiteiten van de school, maar... het belangrijkste is natuurlijk het bieden van een goed en kwaliteitsvol onderwijs.

Wij zijn fier dat we de kinderen een kwaliteitsvol basisonderwijs kunnen bieden.