Het schoolbestuur

Ontstaan van het schoolbestuur.

Meer dan 100 jaar geleden (in oktober 1906) werd in Vlimmeren de meisjesschool opgericht door de zusters annonciaden van Huldenberg.

Toen er in de gemeente Vlimmeren geen geld meer was voor de jongensschool hebben de zusters de jongensschool  overgenomen. Zo ontstond de gemengde basisschool in Vlimmeren.

De zusters werden ouder en intredens bleven uit. De zusters besloten daarom hun basisscholen over te dragen aan de lokale gemeenschap. In 1994 zijn ze op zoek gegaan naar kandidaten. Op 28 april 1995 werd de vzw Katholieke Basisschool Vlimmeren  opgericht. Deze VZW vormt het schoolbestuur. Het schoolbestuur werkt als een volledig onafhankelijk bestuur. We zijn wel aangesloten bij de koepel van de katholieke scholen.

Het schoolbestuur.

Momenteel bestaat het schoolbestuur uit 5 personen. Gust, Eddy, Dirk, Christiane en Jo.  De leden oefenen vrijwillig en zonder bezoldiging (Dat staat vermeld in de statuten) hun taak naast hun dagtaak uit.

De school wordt dus volledig beheerd door het schoolbestuur.  In de praktijk betekent dit dat het schoolbestuur verantwoordelijk is voor:

-          Financiën: Zij beheren de inkomsten: werkingstoelagen en andere inkomsten. Doen aankopen van boeken, lesmateriaal, onderhoud van de gebouwen en sparen voor de toekomst.

-          Personeel: Het schoolbestuur werft personeel aan zoals leerkrachten, administratief personeel, poetsvrouwen, directeur en ontslaat ze als dat nodig is. Benoemingen en verdeling van de lestijden, verlofstelsels toestaan en goedkeuren hoort ook tot hun takenpakket.

-          Onderwijs: Het schoolbestuur ziet toe dat er kwaliteitsvol onderwijs wordt gegeven dat aan de eindtermen voldoet en volgt de aanmerkingen van de overheid op.

-          Katholiek: De waarden van het katholiek onderwijs moeten doorgegeven worden aan de kinderen.

-          Patrimonium: Het schoolbestuur zorgt voor een goed onderhoud van de gebouwen en plant verbeteringen en vernieuwingen.

De directeur van de school krijgt van het schoolbestuur een autonomie om bepaalde taken en beslissingen op zich te nemen.