Wij worden een KiVaschool

KiVa Logo 250x250

 

WIJ WORDEN EEN KiVaSCHOOL

 

1. Wat is KiVa?

KiVa is het Finse woord voor ‘leuk’ of ‘fijn’.
Het is ook de naam van een Fins antipestprogramma, het enige antipestprogramma dat wetenschappelijk onderbouwd is en ontwikkeld is aan de universiteit van Turku in Finland.

KiVa is meer dan een antipestprogramma. Het uiteindelijk doel van de KiVa-werking is om samen (leerlingen – leerkrachten – ouders) een aangename school te maken waar iedereen zich goed voelt en daardoor kan ontwikkelen tot fijne, sociale kinderen.
KiVa gaat in de eerste plaats op zoek naar de kracht in de groep en stimuleert kinderen tot het ontwikkelen van een gevoelenstaal, het weerstaan aan groepsdruk en het opkomen voor zichzelf en anderen.

2. KiVa en ouders

De ouders zijn een belangrijke partner in de opvoeding van onze leerlingen. Ook voor het welslagen van KiVa is een goede samenwerking met ouders van essentieel belang.
Daarom vinden we het belangrijk om jullie, de ouders, vanaf het begin goed mee te betrekken bij de KiVa-werking.
In de eerste plaats willen we dit doen door alle ouders uit te nodigen voor de informatie-avond over KiVa op donderdag 12 oktober 2017 om 19.30. Op deze avond worden de ouders ingelicht over de werking van KiVa
Verder nodigen we ouders ook uit om samen met hun kind(eren) de KiVa-game te spelen en samen te bespreken wat er rond KiVa gebeurt op onze school.
Tenslotte verwijzen we ook graag naar de KiVa-website waar een pagina volledig aan de ouders is gewijd. Op die pagina vinden jullie ook een digitale oudergids, die jullie meer info verschaffen over pesten en wat je als ouder kan doen wanneer je kind (mee-)pest of gepest wordt.

Via volgende link komen jullie op de website van KiVa waar jullie alles kunnen lezen over de KiVa-werking: www.kivaschool.be

 

3. KiVa op de Website

In het Menu De School werd een submenu KiVa aangemaakt.

In de loop van het schooljaar zullen we hier meer info posten over onze KiVa-werking.

 

KiVa IMG 20170630 115300