Triangel, een ‘Solidaire Plan School’

Triangel, een ‘Solidaire Plan School’

“Ik heb een droom: dat alle kinderen van de wereld naar school kunnen dankzij andere kinderen in de wereld.” (Kodjo uit Togo)

Ook onze katholieke basisschool Triangel had zo’n droom. Daarom besloot onze school in 2007 bij ‘Plan België’ aanvraag te doen tot het financieel adopteren van kinderen en alzo een steentje bij te dragen tot mondiale vorming. Op die manier kunnen we meebouwen aan betere levensomstandigheden voor kinderen in het Zuiden. We werden alzo een ‘Solidaire Plan School’.

Plan België is een door de Belgische overheid erkende organisatie die zich tot doel stelt om de leefomstandigheden van kinderen in het Zuiden structureel te verbeteren.

Meer informatie over deze organisatie vindt u op http://www.plan-belgie.org .

 

Hoe gingen we tewerk?

Nadat de school aanvraag had gedaan tot inschrijving bij Plan België, (brief sturen, formulieren en kennismakingsenquête invullen, documenten ontvangen, …), kregen we dankzij onze financiële bijdrage twee Plan Kinderen toegewezen. Door onze steun geven wij niet alleen deze 2 kinderen, maar ook hun families en de gemeenschappen waarin zij leven een kans op betere levensomstandigheden, nu en in de toekomst.


Wie zijn ‘onze’ 2 Plan Kinderen?

Pel Pun (jongen)

Marie Akloa (meisje)

° 17-07-1999
Cambodja (Azië)
Papa, mama, zusje en broertje
Woning van palmbladeren met een rieten dak
Voedsel: overwegend een soep van vis, groenten en rijst
Zitten met 40 tot 50 kinderen in één klas

° 9-12-1999
Togo (West-Afrika)
Papa, mama en 2 broers
Huisje van gedroogde klei met een dak van stro
Eten bestaat vooral uit gerst, maïs, aardappelen en pinda’s.
De klassen zitten overvol. Toch gaan niet alle kinderen er naar school.


Hebben we contact met onze Plan Kinderen?

Via tussenpersonen van Plan België kunnen wij, door middel van brieven, tekeningen, foto’s, rapporten, een eenvoudig geschenkje, … steeds op de hoogte blijven van de realisaties van Plan in de omgeving van Pel in Cambodja en Marie in Togo. We proberen zo een band te smeden. Zo ontvingen wij over Pel al heel wat informatie over zijn familie, school, gezondheid, levensomstandigheden, enz., maar kregen we ook 2 mooie foto’s. Van Maria kregen we een brief en foto. In die brief schreef ze dat ze heel blij is dat wij haar en haar familie willen helpen. Ze wonen in een klein dorpje van landbouwers, Bodje. Uiteraard gaan wij in de toekomst proberen regelmatig met deze 2 kinderen contact te hebben en misschien … brengt iemand hen ooit wel een bezoek (?).

Waar komt het geld voor deze Plan Kinderen vandaan?

Tijdens de veertigdagentijd (vasten) werken we elk schooljaar een project uit van Broederlijk Delen. De jaarlijkse sponsortocht brengt geld in het laatje. Vorig jaar werd unaniem beslist om de helft van dit geld, zo’n € 530 te gebruiken voor Plan België. Met dat geld kunnen wij onze 2 Plan Kinderen een jaar lang financieel steunen.

En verder?

Uiteraard is het na dit schooljaar niet gedaan. Het ligt in de bedoeling om met dit mooie en zinvolle project vele jaren verder te gaan. Plan België begeleidt ons hierbij met tips, verzoeken. Daarom durven wij hopen dat niet alleen onze jaarlijkse sponsortocht veel succes zal blijven kennen, maar dat misschien ook andere mensen zich geroepen voelen om zich mee in te zetten voor het doel van Plan België: Er naar streven een wereld mee uit te bouwen waarin alle kinderen zich volledig kunnen ontplooien in het eigen dorp of in de eigen gemeenschap. Een wereld bouwen die ook de waardigheid en alle rechten van kinderen respecteert, conform het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Zelf interesse om als ouder/familie/gezin/… mee te doen?

Surf dan eens naar http://www.plan-belgie.org en lees er meer over bij ‘Plan Ouders’.

meester Pedro - in opdracht voor Triangel