Gouden Verkeer Op School medaille

Onze school werd dit jaar bekroond met de gouden Verkeer op School-medaille

Digitale schoolpoortmedaille Goud 2023 KleinDe VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloonde Basisschool Triangel uit Vlimmeren met een gouden Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze bekroning wegens haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie. Dit jaar reikte de VSV 38 briljanten, 141 gouden, 237 zilveren, 641 bronzen en 19 kleutermedailles uit, goed voor 1076 medailles in totaal. Bijna zeven op de tien basisscholen, 2438 in totaal, namen deel aan minstens één VSV-initiatief per jaar. Samen met veel andere scholen zet dus ook  de Basisschool Triangel steeds meer in op veilig verkeer.

Erkenning voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen
Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven. Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas.
De Basisschool Triangel is één van die scholen. Dankzij hun inzet voor veilig verkeer in de praktijk verdienen ze een gouden medaille om aan de schoolpoort op te hangen, een digitale medaille om mee te pronken op de schoolwebsite en mooie beloningen om de verkeerswerking op school te ondersteunen.

Brons, zilver, goud en briljant
Door deel te nemen aan een VSV-initiatief verdient een school telkens 1 punt. Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn educatieve pakketten om kinderen veilig te leren stappen (Voetgangersbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Voetgangersexamen) en fietsen (Loopfietsbrevetten, Fietsbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Fietsexamen). Met De Grote Verkeerstoets kunnen scholen de verkeerskennis en risicoherkenning van hun leerlingen testen. Kinderen motiveren om tijdens de donkere maanden hun fluohesje te dragen en een fietshelm op te zetten kan met Helm Op Fluo Top. Scholen kunnen ook punten verdienen door verkeersouders in te schakelen en door leerkrachten te laten deelnemen aan praktijkgerichte opleidingen Verkeer op School.

Drie punten leveren een bronzen medaille op, zes punten een zilveren, negen punten een gouden en twaalf punten een briljanten medaille.

Meer informatie over de medailles en alle Verkeer op School-initiatieven vind je op www.verkeeropschool.be.

Schoolfeest 2023

Onze kinderen geven weer het beste van zichzelf op ons schoolfeest.

Iedereen is welkom vanaf 13u voor de optredens, een drankje, spelletgje en een hapje.

Schoolfeest2023

 

 

Dagindeling kleuters

Hoe ziet een gemiddelde dag er uit voor de kleuters ?

Tijd Activiteit
08.15u Schoolpoort gaat open.
08.30u Start van de activiteiten (1)
09.55u

K5RO + K6GR: speeltijd

10.10u K5RO + K6GR: start van de activiteiten (2)
K2Wi – K3GE – K4OR: Speeltijd
10.25u K2Wi – K3GE – K4OR: Start van de activiteiten (2)
12.05u Middagpauze *
- Oudste kleuters (4 en 5-jarigen): boterhammen eten
- Jongste kleuters (2,5 en 3-jarigen): speeltijd
12.35u  Jongste kleuters (2,5 en 3-jarigen): boterhammen eten
 Oudste kleuters (4 en 5-jarigen): speeltijd
13.05u Speeltijd
Spelen in de tuin op donderdag: oudste kleuters

13.35u
(vrijdag: 13.20)

Start van de activiteiten (3)
14.25u
(niet op vrijdag)
K4OR + K5RO + K6GR: Speeltijd
14.40u K4OR + K5RO + K6GR: Start van de activiteiten (4)
15.00u
(niet op vrijdag)
K2WI en K3GE: Speeltijd
15.15u K2WI en K3GE: Start van de activiteiten (4)
15.30u
(Vrijdag 15.00u)
Einde van de lessen

Tijdens de middagpauze krijgen de kinderen tijd om (in stilte) te eten. Trage eters kunnen blijven zitten, of worden naar een andere tafel verwezen om verder te eten.

 

 

 

Dagindeling lagere school

Hoe ziet een gemiddelde dag er uit voor leerlingen van de lagere school ?

Tijd Activiteit
08.15u Schoolpoort gaat open.
08.30u Start van de lessen (1)
10.10u

Speeltijd

10.25u Start van de lessen (2)
12.05u Middagpauze *
- Leerlingen (4 – 5 – 6): Boterhammen eten
- Leerlingen (1 – 2 – 3): Speeltijd
12.35u - Leerlingen (1 – 2 – 3): Boterhammen eten
- Leerlingen (4 – 5 – 6): Speeltijd
13.05u Speeltijd
- Spelen in de tuin op maandag: leerlingen 1 – 2 – 3
- Spelen in de tuin op dinsdag: leerlingen 4 – 5 – 6 

13.35u
(vrijdag: 13.20)

Start van de lessen(3)
14.25u
(niet op vrijdag)
Speeltijd
14.40u Start van de lessen (4)
15.30u
(Vrijdag 15.00u)
Einde van de lessen

Tijdens de middagpauze krijgen de kinderen tijd om (in stilte) te eten. Trage eters kunnen blijven zitten, of worden naar een andere tafel verwezen om verder te eten.

 

 

 

 

Kind inschrijven 2022-2023

Jullie kind inschrijven in onze school

Willen jullie graag jullie kind(eren) inschrijven in onze school?
Dat kan altijd na het maken van een afspraak met Sigrid, onze administratieve medewerkster.
Jullie kunnen Sigrid bereiken via volgende kanalen:

Hoogstraat is een schoolstraat

DE HOOGSTRAAT IS EEN SCHOOLSTRAAT

De hoogstraat is een schoolstraat op 2 momenten van de dag aan het begin- en einde van de schooldag.

Concreet betekent dit dat de hoogstraat op schooldagen aan het begin- en het einde van de schooldag niet toegankelijk is voor doorgaand verkeer.

Dag Voor de lessen Na de lessen
 Maandag  08.10u - 08.40u  15.20u - 15.50u
 Dinsdag  08.10u - 08.40u  15.20u - 15.50u
 Woensdag  08.10u - 08.40u  11.55u - 12.25u
 Donderdag  08.10u - 08.40u  15.20u - 15.50u
 Vrijdag  08.10u - 08.40u   14.50u - 15.20u 
 • Een ‘SCHOOLSTRAAT’ wordt aan het begin en einde van een schooldag een half uur afgesloten.
 • De straat is dan enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers.
 • Gemotoriseerd verkeer is dus niet toegelaten, behalve hulpdiensten.
  Bewoners en vergunninghouders mogen stapvoets in- en uitrijden, geven steeds voorrang aan (en
  stoppen indien nodig) en hinderen fietsers en voetgangers niet.
 • De fietsers en voetgangers moeten zich aan de geldende verkeersregels houden !

Praktisch

 1. Aan het begin van schoolstraat staat een digitaal bord dat automatisch oplicht wanneer de schoolstraat actief is.
  1. Kruispunt Heidijk - Hoogstraat
  2. Kruispunt Kerkstraat - Hoogstraat
  3. Kruispunt Dorpsstraat - Deken Verhulststraat
   
 2. Tijdens de schoolstraat geldt er op verschillende plaatsen in de Dorpstraat en Deken Verhulststraat een parkeerverbod.
  Dit om een veilige doorgang van de fietsers toe te laten.

 3. Auto's mogen geparkeerd blijven tijdens de schoolstraat (maar niet vertrekken).

 4. Er wordt gevraagd om de beschikbare parkings te gebruiken:
  1. Parking Hoogstraat: parochiezaal
   Op 2 minuten van de school (80m)
  2. Parking Kerkplein
   Op 5 minuten van de school (250m)
  3. Parking Vlimmerlee
   Op 7 minuten van de school (350m)

   HOOGSTRAAT wordt SCHOOLSTRAAT

Waarom een schoolstraat ?

 • In de eerste plaats voor de veiligheid van alle schoolgaande kinderen.
 • Stimulans om meer te voet of met de fiets naar school te komen.
 • Betere luchtkwaliteit op piekmomenten rond de school.

Historiek

In 2017 werd door de ouderraad een 'werkgroep verkeer' opgestart om te bekijken hoe de schoolomgeving veiliger kon gemaakt worden.
Alle mogelijke opties werden bekeken en er werden bezoeken gebracht aan andere scholen en steden.

Er werden gesprekken gestart met de gemeente Beerse. De gemeente wilde wel meegaan in het project 'Schoolstraat'.

In juli 2018 werd in de media gebracht dat de schoolstraat in Vlimmeren zou ingericht worden in september.
De voorbereidingen, gesprekken met zelfstandigen, Lentekind en de gemeente duurden wat langer als voorzien.

Op 10 oktober 2018 werd de schoolstraat vastgelegd in een wettelijk kader

Wettelijk kader

Op 10 oktober 2019 werd de wet van 2 september over de schoolstraat gepubliceerd.

Meer informatie kan je vinden op: http://www.etaamb.be/nl/wet-van-02-september-2018_n2018013972.html

 

KVO school

Onze school is in juni 2018 toegetreden tot de KVO scholen groep: Katholiek Vlaams Onderwijs: www.kvo-scholen.be

Deze toetreding kadert in het plan van de overheid naar de toekomst toe.

Als school kunnen wij ons volledig terugvinden in het opvoedingsproject van de KVO-scholen (Dit is voor iedere KVO-school hetzelfde).
Alle KVO-scholen werken nauw samen. Afvaardigingen van directie, zorgcoördinatoren en leerkrachten werken bijvoorbeeld samen aan een gemeenschappelijke zorgvisie en wisselen in geregeld overleg expertise uit. Ook rond pastorale werking bestaat een werkgroep Identiteit en Pastoraal die mensen samenbrengt om een eigentijdse en inspirerende meerwaarde te bieden.
KVO biedt bovendien een aantal interessante diensten zoals een aankoopdienst, IT, ...

logo KVO Blauw768x384

 
Tot de KVO-scholengroep behoren:

De basisscholen:

 • Triangel Vlimmeren
 • Sint-Ludgardis Basisschool Antwerpen
 • Sint-Ludgardis Basisschool Belpaire
 • Openluchtschool Sint-Ludgardis Brasschaat
 • Sint-Michielscollege Basisschool Brasschaat
 • Sint-Ludgardis Basisschool Merksem
 • Sint-Ludgardis Basisschool Campus-KVO Merksem
 • Openluchtschool Sint-Ludgardis Schilde
 • Openluchtschool Sint-Ludgardis Schoten
 • Campus Kaajee Basisschool Schoten
 • Het internaat voor basis en secundair
 • Campus Kaajee Schoten

De secundaire scholen

 • Maris Stella Instituut Malle
 • Sint-Ludgardisschool Antwerpen
 • Sint-Ludgardisschool Merksem
 • Sint-Michielscollege Brasschaat
 • Sint-Michielscollege Schoten

KATHOLIEKE BASISSCHOOL TRIANGEL

Hoogstraat 19
2340 Vlimmeren

03 312 29 38

Lesuren

  Voormiddag   Namiddag
Maandag 08.30u - 12.05u   13.35u - 15.30u
Dinsdag 08.30u - 12.05u   13.35u - 15.30u
Woensdag 08.30u - 12.05u    
Donderdag 08.30u - 12.05u   13.35u - 15.30u
Vrijdag 08.30u - 12.05u   13.20u - 15.00u