Schoolreglement

Brochure praktische informatie over onze school 2023 - 2024

Raadpleeg de brochure voor ouders met praktische informatie van dit schooljaar: Brochure praktische informatie over onze school 2023 - 2024

Schoolreglement schooljaar 2023-2024

Raadpleeg het schoolreglement van dit schooljaar: Schoolreglement 2023-2024

Beleid op leerlingenbegeleiding

Raadpleeg ons beleid op leerlingenbegeleiding: Beleid leerlingenbegeleiding

Engagementsverklaring

Raadpleeg de Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs: Engagementsverklaring

Zorgvisie

Raadpleeg de zorgvisie van onze school: Zorgvisie