Bijlage schoolreglement: richtprijzen 2014 - 2015

Vlimmeren, 13 oktober 2014

Lijst met richtprijzen schooljaar 2014 – 2015

Vanuit ons opvoedingsproject kiest onze school ervoor een aantal verplichte, rijke en kwaliteitsvolle activiteiten aan te bieden. Dit past binnen de maximumfactuur. Wij vragen een bijdrage voor:

 

Kleuterschool

Schooluitstap of studiereis KS: (eventueel extra uitstap voor K4OR, K5RO en K6GR)
inkom en busvervoer:
€ 18,00
Theater:
2 voorstellingen op school
€ 7,00

 

Lagere school

Schooluitstap of studiereis LS: (eventueel extra uitstap voor K4OR, K5RO en K6GR)
inkom en busvervoer:
L1 + L2:€ 17,50
L3 + L4: € 23,50
Theater:
L1  voorstelling Propop
L2  voorstelling in ’t Heilaar
L3 - 6:  voorstelling in ’t Heilaar


€ 8,20   (vervoer met de bus)
€ 7,50   (vervoer met de bus)
€ 4,00    (vervoer met de fiets)

Zwemmen LS: maximum 15 beurten komen op de schoolrekening
inkom en vervoer:

€ 2,00   per beurt
Sportdag LS: € 9,00    (vervoer met de fiets)
SVS-activiteit tijdens de schooluren LS: L1 – L3 – L4:  € 3,00   (vervoer met fiets of auto)
L5:  € 9,50 (vervoer met bus – winterperiode)

 

Vanuit ons opvoedingsproject kiest onze school voor deelname aan de volgende meerdaagse uitstappen. Dit past binnen de maximumfactuur. Wij vragen daarvoor de volgende bijdrage:

 

L5 + L6:bosklassen: € 205,00
(sparen mogelijk: 20,5 €  per maand)

 

De school biedt gymkledij voor de LS aan. Behoort niet tot de maximumfactuur.
Dit kan enkel op school gekocht worden:

 

Broekje
T-shirt
€ 9,00
€ 10,00

 

De school biedt diensten aan waarvan de ouders vrijwillig gebruik kunnen maken:

 

Blijven eten zonder drank: € 0,20
Blijven eten met drank: € 0,60
KS   drank voormiddag:
        koek voormiddag:
€ 0,25
€ 0,15
LS   drank voormiddag: € 0,40
Voor - en naschoolse opvang: 0,50  €  per begonnen kwartier
Tijdschriften Averbode: KS
                                           LS
30,00  €  per jaar
36,00  €  per jaar
L5, L6 groeiboek Frans 9,00  €
Nieuwjaarsbrieven 0,50  € per brief
Klasfoto 2,50  €

 

Ter info: schooljaar 2014 – 2015: door de overheid opgelegd geïndexeerd bedrag maximumfactuur:

 

Kleuters  2,5 + 3-jarigen: 25,00  €
Kleuters  4-jarigen: 35,00  €
Kleuters  5-jarigen: 40,00  €
Lagere school: 70,00  €
Meerdaagse uitstappen LS: 410,00  €  per schoolloopbaan