Instapdata schooljaar 2018-2019

De instapdata voor dit schooljaar (2018 – 2019) zijn:

Instapdatum

Kleuters geboren voor

Inkijkmoment blauw of wit

03 september 2018

04 maart 2016

30 augustus 2018

05 november 2018

06 mei 2016

25 oktober 2018

07 januari 2019

08 juli 2016

20 december 2018

01 februari 2019

02 augustus 2016

24 januari 2019

11 maart 2019

12 september 2016

28 februari 2019

23 april 2019

24 oktober 2016

4 april 2019

03 juni 2019

04 december 2016

28 mei 2019

De inkijkmomenten vallen steeds tijdens de lesuren.  De kleuters van de klassen hebben dan een turnles, zodat de leerkracht van de klas van jullie kind tijd heeft om kennis te maken met jullie.

Om dit goed te laten verlopen, vragen we om voor de inkijkdata in te schrijven.  We proberen beide klassen gelijktijdig te laten aangroeien tot volwaardige klassen.  Door vooraf in te schrijven weten we welke kleuter in welke klas ingedeeld moet worden.

Met vragen kunnen jullie steeds bij ons terecht.